Derechoykikunata yachakuy

 1. Suyunchikpa Constitucionninmi, iskay ñiqi artículonpi, iskay kaq incisonpi nin: °Lliw runapam derechon kaqkamalla leypiqa kanan. Manam pipas maymanta kasqanwan, rikchakusqanwan, iñiyninwan, munayninwan, qullqinwan utaq imanwanpas usuchisqqa kanmanchu”
 2. Usuchiy kaptinqa Código Penalmi (kimsa pachak iskay chunka kimsayuq yupa articulopi) delitotahina riqsin hinaspa kamachiyniyuq, munayninmanhina kawsakuyninta qulluchinanpaq, iskay watamanta mana pisita nitaq kimsa wata llalliriqta; utaqmi kamachin suqta chunka punchawmanta yaqa pachak iskay chunkayuq punchawkunakamahina llamkaywan llaqta uywananpaq. Sichus funcionario público kaptinqa tawa wata kanqa.
 3. Llamkapakuya.
  1. Yaykuyninpi
   La ley Nº 27270 establece que las ofertas de empleo no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidad o de trato.
   27270 yupa Leymi kamachin, llamkapakunapaq munachiqkunapa willakuynin manam kanmanchu imapas usuchikuyniyuq, yanqanchakuq utaq kaqkamalla kasqanchikta chaskiwayninchikpi llullachiq.
  2. Ruwachkaptin
   Ley de productividad y competitividad laboralpa nisqanmanhinaqa, llamkayninmanta wischuchikunmanmi imaynam (...), rikchakuyninmanta utaq rimayninmanta runa usuchiqhina, chay ruwayninwan waykasqanrayku (artículo 30º).
  3. Wischuy
   Ley de productividad y competitividad laboralpa nisqanmanhinaqa, yanqanchasqam kanqa (…) rikchakuyninmanhina utaq rimayninmanta usuchispan llamkayninmanta wischusqanqa (artículo 29).
 4. Qali kay
  Ley General de Saludpa 1º artículonpi nisqanmanhina: “Lliw runapam derechon munayninmanhina allikaynin qawarichikunan (…)”. Chaynallataq, “Lliw runam chaskisqa kayta atin saludpi chiqapta llamkaqwan, hinaspa kikin kaynin respetasqa kanan, manapuni imarayku usuchisqa kananchu”, Servicio de Saludpi Usuariakunapa Derechonkuna kasqanrayku.
 5. Munaparikuchkaptin
  Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N° 29571) artículo 38º qillqanpi nisqanmanhina: “ rantikuqkuna/ proveedorkuna manapunim pi rantiqninkunata usuchinmanchu maymanta kasqanrayku, rikchakuyninmanhina, warmi-qari kayninmanta, rimayninmanta, imapas nisqanmanta, qullqichayninmanta utaq imapas kasqanmanhinaqa, paykuna kamas rantiq utaq chayraq munaparikuchkaptin”.
 6. Yachachinakuy
  Ley contra Actos de Discriminacionpa kamachisqanmanhinaqa takyasqam yachanapaq willakuqkunaman (público kaqman utaq privadokunamanpas) yaykuqqa kanan usuchinakuy mana puturichiq, runa mana yanqayachiq utaq lliw runa kaqkamalla kayninta mana waqllichiq. Chaynallataqmi, 29719 Ley kamachin chay institución educativapi yachachiqkunata, yanapaqninkunatapas tarinanpaq, qawarinanpaq hinaspa chaypacha imapas ruwasqankuta denuciananpaq, chaynallataq telefonowan, electrónico utaq informaticowan kaptinpas, imaynam rikuchkanman utaq uyarichkanmanhina.

Yuyay
Rikunki utaq kikiykita usuchisunki rikchakuyniykimanhina chayqa hichpa kaq comisariaman utaq fiscaliaman denunciay/ maymi kasqanpi Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboralman (SUNAFIL) / Superintendencia de saludman (SUSALUD)/ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectualman (INDECOPI).